Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Inaczej mówiąc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

Ubezpieczenie jest OBOWIĄZKOWE, reguluje to ustawa z dn.22 maja 2003r

Kupując samochód należy pamiętać, że masz obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC.
Zamieszczamy kilka uwag o których warto pamiętać

 1. OC jest obowiązkowe. Brak takiego ubezpieczenia może narazić Cię na poważne konsekwencje . Zawierając umowę ubezpieczenia OC zwalniasz się z odpowiedzialności finansowej wobec osoby, której wyrządziłeś szkodę podczas wypadku, czy kolizji prowadząc samochód. Odpowiedzialność taką przejmuje ubezpieczyciel. Pamiętaj jednak, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do 5 mln Euro (na jedno zdarzenie) w przypadku szkód na osobie i do 1 mln Euro (na jedno zdarzenie) w przypadku szkód w mieniu. Jeśli szkody będą wyższe - będziesz musiał je pokryć z własnej kieszeni.
  WAŻNE - ubezpieczenie OC nie pokryje szkód, które poniesiesz Ty sam (np. w Twoim samochodzie). Musisz zawrzeć ubezpieczenie AC auto-casco, żeby dostać takie odszkodowanie Warto zabezpieczyć się na tego typu zdarzenia - jeżeli nie chcesz wykupić ubezpieczenia AC pomyśl o  
  OC 360⁰ - Generali, dodatek do OC - koszt 240 zł, ochrona do 3 tys.zł, dla samochodów  osobowych 5-15 lat, dla osób posiadających 60 % zniżek za bezszkodowy przebieg 6 lat
  rozszerza ochronę OC komunikacyjnego o szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe w wyniku kolizji z innym pojazdem.

  Korzyści:
  • dodatkowe 5% zniżki od całościowej ceny ubezpieczenia OC komunikacyjnego;
  • budowanie historii Autocasco w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym;
  • atrakcyjna, zryczałtowana składka.
 2. Zakup nowego samochodu.  Jeśli kupujesz nowy samochód, ubezpieczenie OC powinieneś zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji.
  Jeśli kupujesz samochód używany, najprawdopodobniej jest on już ubezpieczony-choć zdarza się ,że sprzedający nie wykupił ubezpieczenia lub nie opłacił składki OC.  
  Upewnij się, że poprzedni właściciel przekazał Ci polisę OC. Sprawdź, kiedy ona się kończy.
  Pamiętaj, że z dniem zakupu samochodu, jesteś również nowym "właścicielem" jego polisy OC. Zgłoś się jak najszybciej do ubezpieczyciela (wystawcy polisy) i jeśli nie chcesz być u niego ubezpieczony, złóż wypowiedzenie. Jednak i tak musisz zawrzeć takie ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela.
  Zapraszamy do kontaktu z nami, pomożemy przepisać polisę na nowego właściciela lub wypowiedzieć ją. Formalności również załatwiamy mailowo .
  WAŻNE - polisa OC po zakupie samochodu nie wznowi się automatycznie i należy o tym pamiętać lub wybrać nasze biuro a my przypomnimy o kończącym się ubezpieczeniu :-)
 3. Kiedy działa OC ? Ubezpieczenie działa przez 12 miesięcy 24 h/dobę, niezależnie od tego kto prowadzi samochód(może to być Twoja żona, córka, czy też kolega...)
  OC komisowe - krótkoterminowe, zawierane na 30 dni (dla osób prowadzących działalność, pośredniczenie w kupnie i/lub sprzedaży samochodów
  OC krótkoterminowe - dla pojazdów nowo zakupionych - z importu, niezarejestrowanych jeszcze w Polsce, również dla osób fizycznych, zawierane na 30 dni, po tym czasie należy wykupić OC z rocznym okresem odpowiedzialności
 4. W jakich przypadkach będę sam musiał pokryć szkody ? Ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania poszkodowanemu, zwróci się do Ciebie o jego zwrot (regres)  w sytuacji gdy:  nie zawarłeś polisy OC na samochód ,szkodę spowodowałeś umyślnie, lub w stanie po użyciu alkoholu, lub po użyciu środków odurzających (np. narkotyków), jeśli wszedłeś w posiadanie samochodu wskutek przestępstwa, jeśli nie posiadałeś wymaganych uprawnień do kierowania samochodem(prawa jazdy) oraz jeśli zbiegłeś z miejsca zdarzenia.
 5. Konsekwencje za brak ubezpieczenia OC W przypadku kontroli policji, która stwierdzi brak ubezpieczenia OC - Twój pojazd może zostać odholowany na parking strzeżony.
  Dostaniesz wysoką karę finansową nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
  Jeśli spowodujesz wypadek, kolizję  nie mając ubezpieczenia OC - oprócz kary finansowej, będziesz musiał zwrócić kwotę odszkodowania, którą UFG wypłaci poszkodowanemu.

Jak mówi powiedzenie

Mąż OC nie płacił i dobytek stracił